Dahlia
NIK: 1998120320012047
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: SMA
Jurusan: SMA
Status: GTY
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Bucen IV Kotaraja